+32 473 526 923

Het pedagogische project

De belangrijkste punten van het opvangproject van de kribbe Kalooba

Onze belangrijkste bekommernis is ervoor te zorgen dat kinderen kunnen genieten van een aangename omgeving, harmonieus, vertrouwenwekkend en aangepast aan hun leeftijd. Dit om hun ontwikkeling positief te stimuleren en om de ouders van het kind in staat te stellen hun professionele verplichtingen of andere bezigheden zorgeloos te kunnen uitvoeren.

 

1. PSYCHOPEDAGOGISCHE PRINCIPES

De ontplooiing van uw kind vormt de belangrijkste doelstelling binnen onze activiteiten.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, trachten we zijn persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, enerzijds door hem diverse speelmaterialen te bieden (sensorisch speelgoed, imitatiespeelgoed en speelgoed waarmee de verbeelding wordt gestimuleerd, psychomotorisch en bouwspeelgoed, materiaal voor de ontwikkeling van de psychomotoriek van kinderen van verschillende leeftijden), en anderzijds door te zorgen voor speelruimtes die zijn afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. Op deze manier trachten we het eigen initiatief van de kinderen te stimuleren, hun ontdekkingszin, hun autonomie en hun zelfvertrouwen. Dit alles rekening houdend, voor zover mogelijk en ondanks de eisen die een groep stelt, met het persoonlijke tempo van ieder kind. Het is namelijk van belang dat een kind vertrouwen heeft in zichzelf en dat hij niet voortdurend afhankelijk is van de volwassene die op hem past. Door kennis te nemen van zijn eigen lichaam kan hij zijn eigen beperkingen en vaardigheden leren kennen.

Daarnaast geven we aandacht aan de sociale vaardigheden van het kind, door het organiseren van harmonieuze groepsactiviteiten, gebaseerd op het respect voor de ander. Het gaat hierbij om diverse soorten activiteiten, die niet alleen de intellectuele kennis stimuleren (woorden, kleuren, lichaamsdelen, getallen,...), maar zich ook richten op het aanleren van sensoriele en artistieke vaardigheden (knutselen, schilderen, luisteren naar moderne of klassieke muziek – de laatste stimuleert het aanleren van talen -, inleiding tot de wereld van de sprookjes, lichamelijke expressie via de dans, massages, sensibilisatie voor de natuur en het dierenrijk, ontdekking van de geuren, smaken,...).

Verder organiseren we regelmatig activiteiten voor het verbeteren van de psychomotoriek, waarbij het gaat om de integratie van mentale en motorische functies door middel van oefeningen en dankzij de ontwikkeling van het zenuwstelsel (eenheid van lichaam en geest). Het stimuleren van de psychomotoriek is essentieel in elke ontwikkelingsfase.   

2. VOEDING

« Mens sana in corpore sano »

We bieden uw kind een gezonde voeding aan, gevarieerd en natuurlijk, gebaseerd op de algemeen geldende principes uit de voedingsleer. Daarnaast bereiden we eens per maand, voor de kinderen van minimaal anderhalf jaar oud, een vegetarische  maaltijd voor, of een maaltijd uit een ander land. Dit laatste om ervoor te zorgen dat de kinderen open staan voor andere culturen.

3. RESPECT VAN HET TEMPO VAN ELK KIND

Het is belangrijk om het tempo, de interesses en de levensgewoontes van elk kind te respecteren.

Toch proberen we voor kinderen rond de 18 maanden om deze gewoontes af te stemmen op de schooltijden. Het houden van een middagslaapje geeft de kinderen de rust die ze verdienen en nodig hebben.

4. HYGIENE

Ten behoeve van de gezondheid van de kinderen, zorgen we er altijd voor dat het dagverblijf perfect schoon is.

De speel- en eetruimtes worden elke dag schoongemaakt, om een maximum aan bacteriën te verwijderen. Verder wordt elke ruimte dagelijks gelucht.

Het gebruikte speelgoed wordt regelmatig gedesinfecteerd.

Zowel de kinderen als de kinderverzorgsters wassen hun handen wanneer deze tijdens een bepaalde activiteit vies zijn geworden.

5. HET PERSONEEL

De directie van het dagverblijf wordt vertegenwoordigd door Chantal Dainville. Zij heeft aan het opleidingscentrum INFAC de opleiding « Directrice de Maison d’enfants » gevolgd en beschikt daarnaast over meerdere jaren ervaring op het gebied van kleine kinderen.   

Het omkaderend personeel wordt gekozen op basis van een diploma kinderverzorging of aanverwante opleiding.

Naast de basisopleiding in het domein van kinderopvang, letten we er ook op dat ons personeel regelmatig vervolgopleidingen volgt. Door middel van dergelijke vervolgopleidingen kunnen professionals die werkzaam zijn binnen het terrein van de opvoeding, de kennis die ze tijdens hun basisopleiding hebben verworven, verder uitdiepen. Bovendien kunnen ze zo op de hoogte blijven van recente onderzoeksresultaten en nieuwe ontdekkingen binnen het vakgebied.  We hechten een groot belang aan veelvuldige contacten met andere professionals in ons vakgebied, ten behoeve van een wederzijdse verrijking van onze kennis.  

Ons team staat garant voor een stabiele en beschermde omgeving voor uw kind en draagt daarnaast bij aan de continuïteit van onze activiteiten en aan de uitwerking van een gezamenlijk project, met voor iedereen duidelijk omlijnde doelstellingen.

6. OPVANG VAN ZIEKE KINDEREN

Wanneer het kind ziek is, nemen de ouders contact op met de behandelende arts. Deze laatste zal bepalen of het kind al dan niet mag worden toegelaten in het kinderdagverblijf. De arts zal de dienstdoende verantwoordelijke schriftelijk meedelen welke medicijnen aan het kind moeten worden toegediend en eventueel welke specifieke verzorging het kind nodig heeft.

Kinderen met besmettelijke ziektes worden niet toegelaten in onze opvang en we houden ons aan de door de arts voorgeschreven periode van afwezigheid.

De terugkeer naar de opvang kan alleen op vertoon van een medische verklaring waaruit blijkt dat het kind geen enkel gevaar vormt voor de gezondheid van de andere kinderen.  

We accepteren daarentegen wel kinderen die onschuldige klachten vertonen, zoals een verkoudheid of een lichaamstemperatuur die iets hoger is dan normaal. In dergelijke gevallen houden we het kind extra goed in de gaten en informeren we de ouders regelmatig over zijn lichamelijke gesteldheid, zijn gedrag, zijn eetlust, ….

 

Samengevat stellen we onze ervaring, ons enthousiasme en onze liefde voor kinderen tot uw beschikking, om uw kind in staat te stellen zich optimaal te ontplooien; het is de ontplooiing van elk van de kinderen die aan de basis ligt van onze persoonlijke voldoening.